תפילת נעילה, יום כיפור בבית אלפא, צילום: דוד עינב.