ביקור משלחת של משטרת קניה ב"בית אלפא טכנולוגיות", צילום: דוד עינב, 10.8.10.