עוגה ספרותית

         

ספר חדש: "חותמה של המדינה שבדרך",
מאת: חנה אריון, אימה של חגית לירון.

                       
 
 
 

 לשאול סלומניצקי - מזל טוב !!!