חזרה גנרלית לאליפות עולם בשחייה צורנית, צילום: דוד עינב, 140710.