"רק כאשר העץ נופל, רואים עד כמה גבוה הוא היה."
 
  
 מכנף נאה סמוך לבית הגי שיזף, קרס ממעט רוח, ובדרכו רמס גם את המרפסת החדשה של הגי.
 
   
 צילום: דוד עינב, 22.06.10.