שנת תפוח בדבש, שנה טובה !
 
 צילום: דוד עינב.
 
  
 מאיריס ברנע ותלמידי מגמת אמנות "גאון הירדן".