בונים בשכונת בנים

 

    בית משפחת שרבף -->   

 
    <-- בתי משפחות רוזנברג

 

בהצלחה ! 

צילום: איריס ברנע.