חג הקיבוץ 
 ה-86 
בסימן
 95
לשומר
הצעיר

    
   
   
   
   
   
צילם: דוד עינב.