מגרש משחקים טבעי ומגרש טניס בצילום רחפן, חורף 2021.
10 81 Calanit2 111
11 7