Snake              חברת קיבוץ הלכה השבוע לטיול בוקר וראתה נחש, היא השליכה עליו אבן והוא מת.
לאחר בירור עם ברק דותן התברר שמדובר על אפעה, שהוא כידוע ארסי ביותר.
          

הוסף תגובה