סרטון עם נופי בית-אלפא
שערך יאיר וורצלבסקי
לכבוד בר המצוה של ירון.
לחץ על התמונה להרצה.