מצגת תאילנד
טיול משפ' ברנע, ורד,
נוימן  ואש.

לחצו על התמונה
להצגת המצגת.