חג ה-90    חג ה-60
חבורת "האירוסים" שלנו,
יוצאת לשבוע ימים לאיטליה
לכנס מקהלות.
המימון עצמי
והכבוד לקיבוץ !

שאו את שם ביתנו בגאון !
יהודה.