גשם: 547 מ"מ העונה.  טבלה מפורטתטבלה רב שנתיתמודל כברי