גשם: 19 מ"מ ב-16.1, 87 מ"מ החודש, 314 מ"מ העונה, טבלה מפורטת, טבלה רב שנתית, מודל כברי.