גשם - 5.5 מ"מ  השבוע, 36 מ"מ העונה, טבלא מפורטת, טבלא רב שנתית, מודל כברי.