הסרת הלוט והשקת תחנת השומר החדש בגלבוע, הנמצאת בקיבוץ תל-יוסף, צילום: דוד עינב, 15.2.18.
7 8 6 1
 עובד נור: "זה הגלבוע ואלו פניה של קהילת הגלבוע-חקלאים וחקלאיות, אשר לצד הבטחת אספקה שוטפת של מזון ותוצרת לשווקים,
 הם חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון הישראלי ושמירת השטחים הפתוחים."
4 5 9 2

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן