Lisi Eyar   

דרושים למערכת החינוך מטפלות/ים לגיל הרך בדחיפות!!

אנחנו נמצאים במחסור משמעותי
ועלולות להיות לכך השלכות דרסטיות למערכת.
העבודה בחינוך מתגמלת וחשובה!!

נא לפנות לאגנש רכזת חינוך או רננה מש"א                                    

"יקירי החינוך"

אנו מעוניינים ליצור רשימה של אנשים שיהיו מוכנים להתגייס
ולעזור במקרים של פנצ'רים בבתי הילדים. העזרה בתמורה כספית.

נא לפנות לאגנש רכזת חינוך או שמרית יו"ר חינוך.

Iris2 Hanukkah1    

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן