4.7.2017 - מכרז פנימי


לקיבוץ בית אלפא דרוש/ה: רכז/ת ועדת תכנון


פעילות הועדה: אישור מההיבט התכנוני לתכניות תשתית ובנייה בתחום המגרש הפרטי, ובתחומי המבנים והשטחים הציבוריים, בהתאם להוראות תקנון התב"ע המאושרת וע"פ תקנון בנייה פרטית והחלטות הקיבוץ. פועלת על פי ההחלטות שהתקבלו ויתקבלו בהנהלת הקיבוץ. תקציב הבינוי והתשתיות יאושר במסגרת תקציב הקהילה.

תיאור התפקיד
-    קביעת מועדי וסדר יום הישיבות וניהול ישיבות הוועדה
-    כתובת לפניות הציבור והכנתם לדיון בוועדה.
-    כתיבת פרוטוקול.
-    מעקב אחר ביצוע.
-    מייצג את הועדה בפני מוסדות הקיבוץ השונים.
-    אחראי לפעילות השוטפת של הועדה.

דרישות התפקיד:
-    יכולת הבנה טכנית של פרטי תכניות בניה ותשתיות.  
-    יכולת מוכחת בקיום מעקב ודווח שיטתי.
-    אמינות, יושר ויחסי אנוש טובים  מבית ומחוץ.


גמול- גמול ועדה
כפיפות- מנהלת קהילה

למעוניינים ניתן להגיש קו"ח לרננה- מש"א בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
עד לתאריך 15.7.2017