העץ הנדיב ליד הרפת הראשונה - "כסיית האבוב", צילום: רחל פאר 19.6.17.
5 3 4 2