תזכורת: אין להזיז פחי אשפה ללא תיאום עם נטע, ובודאי שלא לזרוק אשפה לפח מלא !
                     1   22   3