יעל פפר - מנשותיו של גואל רצון, ואם ל-8 מילדיו, חושפת את סיפור חייה הבלתי נתפס, בערב נשים. צילום: דוד עינב, 24.11.16.  
Yael1 Yael4 Yael2
Yael8 Yael3 Yael5 Yael6
* נשותיו של גואל רצון * יעל פפר - בראיון לבן-כספית * 

הוסף תגובה