המסע לפולין כתב: עודד ירון, צילום: ורד סער, אוגוסט 2015.

הכל התחיל במדריך. דרך חוג הטיולים התוודענו
למדריך יוצא דופן – משה חרמץ שבין שאר המעלות שלו
הוא מוציא סיורים לפולין.
קבענו איתו תאריך ואורגנה קבוצה שמנתה 31 יוצאים.
מחציתם מבית אלפא והשאר קרובים, מכרים וידידים.
בדיעבד-קבוצה ממש מצויינת!

ליווינו את יהדות פולין
מראשית ימיה לפני
1000 שנים ועד אובדנה
הכמעט מוחלט בשואה.

עסקנו גם ביחסי הגומלין
בינה ובין הפולנים,
יחסים שידעו עליות
וירידות במשך השנים.

מובן שהתמקדנו בתקופת
מלחמת העולםהשנייה,
עם פלישת הגרמנים
ותחילת "הפתרון הסופי
".

ביקרנו בעיירות יהודיות מן העבר, גטאות, מחנות עבודה,
מחנות ריכוז והשמדה, אתרי רצח המוני ובורות הריגה וקבורה.

לא פסחנו גם על סבל העם הפולני מעול הגרמנים
ומרד הגבורה הטרגי שלו באוגוסט 44,
שהסתיים במות 20,000 איש והריסת וורשה עד היסוד.

היו בינינו גם חברים שחלק ממשפחתם נספה בשואה,
מידי פעם עלה מי מהם וסיפר את סיפור משפחתו
בהקשר ישיר או עקיף לאתר מסויים בו ביקרנו.
מרגש ביותר. אף עין לא נותרה יבשה!

משה ריתק אותנו בסיפורים, עדויות, הסטוריה ותאורי
מקום וזמן, מנגינות ואגדות. ואפילו סרטים הקשורים
לנושא הוקרנו תןך כדי תנועה. מרתק ומדהים!
וכל זאת למרות הימים החמים (יחסית לפולין), והאינטנסיבים
(7:30 בבוקר עד 8-9 בערב, וללא יום חופשי!!)

גם עתה, לאחר הנחיתה, כל אחד מאיתנו עדיין
נושא עימו מהחוויות והמראות.
אפילו אלה שהיו בעבר בסיור זה עם תלמידי התיכון,
חזרו הפעם עם התרשמויות חזקות יותר.
ללא ספק, מסע המשאיר מחשבות ומשקעים.

מבית אלפא יצאו:
מש' גבאי, כהן, סער,
ירון, פסח, אילת גדות,
שולה שבת
ומשפ' לב (עם בנותיהן
ענת ורעיה).