מסיבת ראש השנה ברב-גיל, צילום: דוד עינב, ספטמבר 2015.