ביום ראשון ערב החג, א.ערב מ-18:00 עד 19:30, בית קפה, וב-20:15 - מסיבת החג - מוזמנים !