תורמים - כל הכבוד לאנשי בית אלפא, נאספו למעלה מ-40 מנות דם.