ביקור שר הפנים של בורונדי ב"בית אלפא טכנולוגיות", צילום: דוד עינב, 5.6.2013.
חידה על הדרך - איזה מדינה גדולה יותר בשטחה: בורונדי (המסומנת במפה בורוד) או ישראל ?