יום
 פתיחה
 סגירה
 רביעי
17:30
 19:00
 שישי
 9:30
12:30


מעבר לשעות הפתיחה הרשומות, 
ניתן להיעזר בעובדות המחסן,
או לתאם איתי 052-2605764
איירה.