יום פתיחה סגירה
 א'-ה'
 6:30 
13:00 
 יום ב' .
 17:30
  19:00 
 יום ה'
17:30 
 19:30