קופת בית

 סגירה

 פתיחה

 יום

 18:30

 17:30

'יום ב 

 14:00

 13:00

'יום ד 

 13:30

 12:00

'יום ו