שם האגודה: קיבוץ בית אלפא                                                               

אגודה שיתופית מס' 57-000036-4                                                         

כתובת: קיבוץ בית אלפא ד.נ גלבוע  1080200                  
יו"ר ועד ההנהלה: שחר יערי

ישיבה מס' : 3/21

שמות חברי הועד: שרי הרפז, שחר יערי, אור אלקוני, איתי מנו, אסתר טמיר, יורי פטרוב, מיכל לנס, נילי גבאי, ניר פלאי.

מוזמנים קבועים : אלון חגי – יו"ר קיבוץ. 

מדיוני וועד ההנהלה מס 3/21
שהתקיימה ב"זום" ב -4/2/2021 בשעה 17:00

נוכחים:  שחר יערי, שרי הרפז, אור אלקוני, מיכל לנס, יורי פטרוב, ניר פלאי,  נילי גבאי, איתי מנו.

חסרים : אסתר תמיר.

מוזמנים: אלון חגי – יו"ר קיבוץ, נגה רגב - מנהלת הבית הסיעודי.

 

דיון והחלטות

סעיף מס 1:       אישור פרוטוקול מס 2.21 :                                                                                            

החלטה:            הפרוטוקול אושר.

סעיף מס 2:       התנהלות חברים ומשפחות בבית הסיעודי

תמצית הדיון:    מאז פרוץ משבר הקורונה, הונהגו והוטמעו בבית הסיעודי נוהליים קפדניים, על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הרווחה. הנוהליים, שבשונה מהנהלים שהיו עד פרוץ המגפה, עיקרם עוסקים בבידוד וניתוק הדיירים (מאלו שאינם בין נותני השירות) – אך, שילבו דרכים, בהם, בכל זאת, ניתן מענה (גם באם חלקי) לאפשרות מפגשי משפחות, בתנאים מבוקרים, או מחוץ לכותלי הבית.

הנוהליים, עודכנו מעת לעת, לפי הנחיות משרד הבריאות בשילוב הקלות הדרגתיות, אך תוך שמירה קפדנית על יישומם. גם בתקופה זו מתקיימת אותה הקפדה (ואפילו יותר) כמו, מניעת כניסות לילדים (שכידוע אינם מחוסנים), ביקורים בשעות מוגדרות (על מנת לאפשר לצוות לתת את הטיפול המיטבי לדיירים), חבישת מסכות ( לשמור ולהישמר מהעברת המחלה), חיטוי וניקיון, אך עם  מתן אפשרות למפגשים מבוקרים במרפסות או בחצר הקיבוץ.

לפני כשבועיים, הושלם מתן חיסון שני לכל דיירי הבית ועובדיו, אולם, על פי הנחיות משרד הבריאות, אין זה מקל על צעדי המנע הנדרשים.

במהלך החודשים הארוכים, שיתפו המשפחות והדיירים פעולה באופן כמעט מלא, למרות המתח המובן בתחושות הבדידות והתסכול. שיתוף פעולה זה, נשחק לאחרונה עי ידי מספר משפחות , המפרות את הנחיות הצוות – והנהלים שנקבעו, ואף מתעמתות עם העובדים  והצוות לעניין סמכותם, עד כדי סיכון דיירים אחרים.

החלטה : ועד ההנהלה מגבה באופן מלא את ההנהלה וצוות הבית, הפועלים בסמכות ומקצועיות ועל פי הנחיות משרד הבריאות, שאינן פתוחות לפרשנות. ההנהלה קוראת למשפחות "לשנס מותניים" (בתוך תקווה כי נוכל לחזור לשגרה במהרה...) ולהישמע להוראות הצוות והנהלים שנקבעו.

שחר יערי – יו"ר וועד ההנהלה    _____________חותמת האגודה          ___________

 

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן